OFERTA
PRZYRZĄDY I SERWIS
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - SPRZĘT WIELORAZOWEGO UŻYTKU
LABORATORIUM
RATOWNICTWO MEDYCZNE
OPIEKA DOMOWA, HOSPICJA
ENGLISH VERSION     
WAPNO SODOWANE ANESTEZJOLOGICZNE » WAPNO SODOWANE VENTISORB

WAPNO SODOWANE VENTISORB

Z INDYKATOREM ZMIANY BARWY

Wytwórca: FLEXICARE Medical Ltd Wlk.Brytania


Z BIAŁEJ NA FIOLETOWĄ
 • Wapno sodowane VENTISORB jest doskonałym absorbentem CO2 (w podstawowym składzie to mieszanina wodorotlenku wapnia >75% i wodorotlenku sodu <4%), wyrób medyczny
 • Przeznaczone jest do stosowania w zamkniętych układach anestetycznych
 • Charakteryzuje się bardzo wysoką efektywnością pochłaniania CO2 i niskim oporem przepływu
 • Jest to wapno medyczne w postaci granulatu ok.2-5mm o niejednorodnym kształcie i wielkości, dzięki czemu pochłanianie CO2 jest zmaksymalizowane bez ograniczania przepływu gazu anestetycznego.
 • Granulki Wapna Ventisorb są naturalnie porowate i twarde - odporne na powstawanie pyłu, co sprawia, że wapno jest odporne na transport
 • Przy stosowaniu wapna sodowanego następuje nawilżanie gazów anestetycznych i zatrzymywanie ciepła
 • Ventisorb nie zmienia właściwości gazów anestetycznych
 • parametry produktu zgodnie z katalogiem wytwórcy i w zgodzie z US Pharmacopeia: pochłanialność 12-19wt%, twardość >90, pylistość poniżej 0,20%
 • Oferujemy Państwu indykator - fiolet etylu zmieniający kolor w miarę zużycia z białego na fioletowy
 • Indykator zmiany koloru - określa poziom absorbcji CO2 i czas wykorzystywania wapna
 • Wysoka wydajność absorbcyjna wapna Ventisorb ok.140l/kg, obniża koszty znieczulenia pacjenta, op.4,5kgProdukty dostępne w tej kategorii
kodnazwadodatkowe pliki ilość
038-05-604Wapno sodowane Ventisorb, kanister 4,5kg
dodaj do wyceny