OFERTA
PRZYRZĄDY I SERWIS
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - SPRZĘT WIELORAZOWEGO UŻYTKU
LABORATORIUM
RATOWNICTWO MEDYCZNE
OPIEKA DOMOWA, HOSPICJA
ENGLISH VERSION     
OSMOMETRY » OSMOMETR 800CLG

ENGLISH VERSION

OSMOMETR 800CLG


Osmometr 800CLG jest zautomatyzowanym, cyfrowym przyrządem umożliwiającym szybkie i dokładne oznaczenie osmolalności, metodą pomiaru temperatury krzepnięcia z jednopunktową kalibracją użytkownika. Przeznaczony jest do oznaczania osmolalności surowicy krwi, moczu i innych płynów.Model 800clg posiada bogaty interfejs użytkownika:
  • Możliwość obserwacji procesu zamarzania próbki
  z natychmiastową informacją o poprawności wyniku
  • Dostępna historia pomiarów wraz z wydrukiem pojedynczego
  wyniku lub wielu wybranych wyników pomiarów
  • Możliwość opisu wydruku wyniku
  • Panel serwisowy z testami serwisowymi
  • Wyświetlenia w jęz.polskim/angielskim/niemieckim/francuskim
  • Ustawienie daty i czasu
  • Sterowanie mikroprocesorowe i wysokostabilne podzespoły
  • Elektroniczne zapewniają bardzo dużą niezawodność.
PROSTA OBSŁUGA

Prosta obsługa: Badaną próbkę wprowadzamy pipetą do naczynka pomiarowego. Naczynko osadzamy w głowicy pomiarowej. Naciskając na głowicę umieszczamy naczynko w komorze chłodzącej. Pomiar rozpoczyna się automatycznie z chwilą uchwycenia głowicy przez elektromagnes.Po zakończeniu pomiaru, wyświetlany jest wynik w mOsm/kgH2O, a głowica z naczynkiem wraca do położenia początkowego.

ZASTOSOWANIA

Zastosowania podstawowe:

- badanie osmolalności krwi i moczu
- monitorowanie stanu nawodnienia pacjenta min. poparzenia, resuscytacja objętościowa w sepsie
- badanie osmolalności kał biegunkowego szczególnie u niemowląt ( biegunka osmotyczna )
- śpiączka cukrzycowa i monitorowanie przy terapii insulinowej
- badanie mieszanek dla dzieci i płynów przy żywieniu pozajelitowym
- monitorowanie pacjentów dializowanych, pooperacyjnych
- badanie leków w przemyśle farmaceutycznym
- przy produkcji płynów infuzyjnych
- badanie osmolalności płynów do hodowli tkanek
- przechowywanie organów ex vivo

Zastosowania inne:

- badanie zafałszowań mleka wodą w przemyśle mleczarskim
- produkcja płynów izotonicznych dla sportowców
- badanie osmolalności kremów
- badanie punktu zamarzania roztworów z glikolem
Produkty dostępne w tej kategorii
kodnazwadodatkowe pliki ilość
7772Mieszadełko do osmometru
dodaj do wyceny
7774Naczynka pomiarowe OSMO-KRIO op. 500szt
dodaj do wyceny
7777-CLGOSMOMETR 800CLG
dodaj do wyceny
7773Roztwór kalibracyjny do osmometru 0 mOsm/kg H2O
dodaj do wyceny
7720Roztwór VST 800CLG 09PNACL, butelka 100ml
dodaj do wyceny